top of page

CZORTY SŁOWIAŃSKIE

PROJEKT SPECIALNY

Z odmętów się dźwignę, z niepamięci wychylę. Powrócę do domu, pojawię na chwilę. 

Witajcie poddani, czy mnie pamiętacie? Kiedyś przeto byłem w każdej waszej chacie. 

Na mój widok kędy drżały wszystkie dzieci, milkli wnet wojacy, truchleli poeci. 

Teraz widzę przeto, że tu syf, sromota. Durne przekonania tym narodem miota!

Oto przybyliśmy - spoza czasu pany. To dla nas przodkowie tworzyli peany!

Cóże nas zbudziło, wezwało zza światów? Zza wierzeń odwiecznych i starych dogmatów?

Pocośmy wracamy tu na polską ziemię? Cóże tu wyprawia to słowiańskie plemię?

A co Ci cholero, jednemu drugiemu, że się chłop podoba bratankowi swemu?

Że się panicz z chłopem milutko naradza, i z nim po cichutku za stodołę chadza?

Że wojak z wojakiem odrzucają zbroję, i swymi mieczami czynią swe podboje?

Po co żeś baranie nosy swoje wsadza, że się panieczeka z pannicą prowadza?

Że gąskę do gąseczki niesłychanie ciągnie, że między smoczkami rozbuchają ognie?

Do miłości prawo przybyłem ustalić, każdy tu nieborak może się pochwalić:

Że mu serduszeczko mocniej wnet zabiło, że go te afekta prawie udusiło!

Że umiłowanie przyszło i nie puszcza, lub że się po prostu frywolniutko puszcza!

Niechrze każdy sobie o tym z sobą gwarzy! Każdy niech w miłostkach swoje piwo warzy!

A nic wam do tego, taki i owaki! Każdy w Polsce przeto lubi inne smaki!

Ten co nie usłucha, nienawiścią zionie, pod mym srogim okiem szybko stanie w pionie!

Jak pieczeń na rożnie, pioruniem obsmażę, i ukiszę w sosie w tolerancji garze. 

Takem rzekłem ja – Perun w swej nagości, że od dzisiaj w Polsce zgoda wnet zagości. 

"Slavic Folks" to projekt fotografa Maksymiliana Ławrynowicza. Cykl kolorowych, subtelnie jarmarcznych męskich półaktów, inspirowanych mitologią Słowian ma na celu zwrócenie uwagi na problem homofobii w polskim społeczeństwie. W projekcie wzięło udział wielu różnych mężczyzn - znanych aktorów, podróżników, projektantów i innych - o różnej orientacji seksualnej. Połączyły ich jednak wspólne ideały oraz dwie wielkie pasje fotografa - miłość do mitologii słowiańskiej i walka o równouprawnienie osób homoseksualnych.

INNE MATERIAŁY:  

ALBUM Z OPISAMI   BACKSTAGE   ZAPOWIEDŹ

WYSTAWY:  

XXX

MEDIA & INTERNET:  

XXX   XXX   XXX

PARTNERZY PROJEKTU:  

   MUZEUM MITOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ   COOKIE PRINTERS   ART FORMA   XXX

ORGANIZATORZY: 

XXX

bottom of page